Aktuální, literární rešerše, příspěvky z vědeckých časopisů