O Fondu

Nadační fond je zřizován za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti zachování udržitelného života na Zemi. Účelem fondu je zejména vzdělávací, monitorovací a osvětová činnost v oblasti zemědělství, zajišťující aktuální přehled o stavu, ochrany, využití a úbytku orné půdy, včetně jejích součástí. Nadační fond bude podporovat budování povědomí o rizicích spojených se současným trendem degradace půdních profilů vlivy hospodářskými, administrativními a přírodními. Působnost fondu je na území České republiky, Evropy a celého světa.

Zpracovávám...
Napište nám