Odkaz Karla Kudrny – systémové hospodaření v krajině, Zadržování vody na povodí